natra Đá CO2 - Máy Bắn Đá Khô CO2 Làm Sạch | Máy vệ sinh công nghiệp

Đá CO2 sợi 3mm

da-co2-soi-3mm

Mật độ cao,
Dùng cho vệ sinh công nghiệp
Độ tinh khiết 99,99%

Đá CO2 dạng khối

Mật độ cao,
Dùng cho việc giữ lạnh, vệ sinh công nghiệp
Độ tinh khiết 99,99%

CLOSE
CLOSE