Showing 17–25 of 25 results

Máy bắn đá CO2 Foseco (MDS-100)
Liên hệ/Contact/通话
Máy bắn đá CO2 Foseco (MDS-100)
Liên hệ/Contact/通话
Xuất xứ: Taiwan Bảo hành: 12 tháng
Máy bắn đá CO2 Foseco (MDS-100A)
Liên hệ/Contact/通话
Máy bắn đá CO2 Foseco (MDS-100A)
Liên hệ/Contact/通话
Xuất xứ: Taiwan Bảo hành: 12 tháng Đặc điểm: - Thiết kế cho việc sử dụng làm sạch phòng, chuyên dụng cho việc làm sạch bảng mạch điện tử PCB và bảng điện tử PWB - Quá trình làm sạch hoàn toàn tự động, được điều khiển bởi chương trình PLC. - Chiều dài có thể làm sạch lên đến 800mm
Máy bắn đá CO2 Foseco (MDS-100B)
Liên hệ/Contact/通话
Máy bắn đá CO2 Foseco (MDS-100B)
Liên hệ/Contact/通话
Xuất xứ: Taiwan Bảo hành: Đặc điểm: Thiết kế đặc biệt cho việc làm sạch các bộ phận điện tử nhỏ hoặc bảng mạch PCB/PWB. Thanh trượt trục X được thiết kế để tùy chọn cho quy trình hoạt động tự động hoặc thủ công
Máy bắn đá CO2 Foseco (MDS-120)
Liên hệ/Contact/通话
Máy bắn đá CO2 Foseco (MDS-120)
Liên hệ/Contact/通话
Xuất xứ: Taiwan Bảo hành: 12 tháng
Máy Bắn Đá CO2 Foseco (MDS-200)
Liên hệ/Contact/通话
Máy Bắn Đá CO2 Foseco (MDS-200)
Liên hệ/Contact/通话
Xuất xứ: Taiwan Bảo hành: 12 tháng
Máy Bắn Đá CO2 Foseco (MDS-220)
Liên hệ/Contact/通话
Máy Bắn Đá CO2 Foseco (MDS-220)
Liên hệ/Contact/通话
Xuất xứ: Taiwan Bảo hành: 12 tháng
Máy Bắn Đá CO2 Foseco (MDS-300)
Liên hệ/Contact/通话
Máy Bắn Đá CO2 Foseco (MDS-300)
Liên hệ/Contact/通话
Xuất xứ: Taiwan Bảo hành:
Máy Bắn Đá CO2 Foseco (MDS-500)
Liên hệ/Contact/通话
Máy Bắn Đá CO2 Foseco (MDS-500)
Liên hệ/Contact/通话
Xuất xứ: Taiwan Bảo hành: 12 tháng
Máy Bắn Đá CO2 Foseco (MDS-520)
Liên hệ/Contact/通话
Máy Bắn Đá CO2 Foseco (MDS-520)
Liên hệ/Contact/通话
Xuất xứ: Taiwan Bảo hành: 12 tháng